مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - تاب آوری اقتصادی