مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - الزامات و شرایط سخنرانان

الزامات و شرایط سخنرانی:

 

1- ارائه خلاصه ای از سوابق

 

2- عنوان دقیق موضوع و خلاصه یک صفحه ای از مطالب

 

3- ارائه یک فیلم یا کلیپ 10 دقیقه ای از موضوع

 

4- معرفی حداقل یک فرصت سرمایه گذاری در استان