مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه دوم سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/12/3 جناب آقای سیف نژاد، معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گیلان

جلسه دوم سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/12/3  جناب آقای سیف نژاد، معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گیلان

بررسی ظرفیت تبصره 5 در تامین مالی پروژه های عمرانی

مقدمه

۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداریها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهیها  به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال(موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره(۵) و ردیف ۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰  جدول شماره(۹)) بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است. 

 

صورتجلسه

در روز 1398/12/1 ساعت 11:26:52 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/23، جناب آقای سیف نژاد، معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گیلان

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/23، جناب آقای سیف نژاد، معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گیلان

بررسی ظرفیت تبصره 5 در تأمین مالی پروژه های عمرانی

تأمین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه تمام کشورهای در حال توسعه است. با وجود شیوه‌های متنوع تأمین این منابع، امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه میزان بدهی عمومی بسیار فراوانی داشته و بدهی‌های تعدادی از آنها سال به سال با افزایش روبه‌رو است. لذا چگونگی تأمین مالی کسری بودجه یکی از مسائل و دغدغه‌های همیشگی دولت‌ها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. بیشتر این کشورها هنوز نیازهای فراوانی در جهت ساخت و بسط زیر بناهای اقتصادی خود دارند. به این منظور نیازمند تجهیز منابع جدید مالی از درون و بیرون هستند. یکی از انواع تأمین مالی کسری بودجه بخش عمومی ایران با توجه به تورم طی این سال‌ها که به عنوان مهم‌ترین علائم مشکلات اقتصادی کشو مطرح شده است، انتشار اوراق بهادر(اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و...) می‌باشد.

 

صورتجلسه

در روز 1398/11/24 ساعت 12:33:34 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/19با سخنراني آقای مهرانفر، مدیر تالار بورس منطقه ای گیلان

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/19با سخنراني آقای مهرانفر، مدیر تالار بورس منطقه ای گیلان

در راستای بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد هوشمند، دومین نشست در مرکز سرمایه گذاری این اداره کل برگزار شد و به پرسش و پاسخ حول محور موضوعی" بازار بورس بر بستر اقتصاد هوشمند" اختصاص یافت که خلاصه ای از مهمترین مطالب مطرح شده در ذیل آورده شده است.

 

صورتجلسه

در روز 1398/11/16 ساعت 12:46:43 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/12، با سخنراني جناب آقای مهرانفر، مدیر محترم بورس منطقه‌ای گیلان

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/12، با سخنراني جناب آقای مهرانفر، مدیر محترم بورس منطقه‌ای گیلان

وقتی بحث اقتصاد هوشمند می‌شود، ابتدا اداره کننده های آن می بایست افراد هوشمندی باشند. افراد هوشمند نیاز دارند که رویشان کار شود. اگر تکنولوژی که هوشمند است می‌بایست با آن هوشمندانه برخورد نمود تا بتوان نهایت استفاده را از آن برد. شاخص های بازار سرمایه ایران طی سه سال گذشته بدین شرح بوده است. کل شاخص  بورس ایران در این سه سال  400 درصد رشد کرده است. با توجه به این شاخص هاست که فدراسیون بورس جهانی، بورس ایران را جزء برترین ها می شناسد.

 

صورتجلسه

 

در روز 1398/11/8 ساعت 13:20:34 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/10/28با سخنرانی سرکار خانم پورقلمبر، مدیر محترم شرکت کارگزاری امین سهم گیلان

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/10/28با سخنرانی سرکار خانم پورقلمبر، مدیر محترم شرکت کارگزاری امین سهم گیلان

قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قیمتي که الان تعیین می کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. با توجه به موارد ذکر شده ، نیاز به توضیح فرایندهای اجرایی و نحوه ورود به بازار قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.

 

صورتجلسه

در روز 1398/11/3 ساعت 12:47:01 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/5با سخنرانی سرکار خانم پورقلمبر، مدیر محترم شرکت کارگزاری امین سهم شعبه گیلان

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/11/5با سخنرانی سرکار خانم پورقلمبر، مدیر محترم شرکت کارگزاری امین سهم شعبه گیلان

 بازه تغییر قیمت در معاملات قراردادهای آتی پسته در هر روز معاملاتی حداکثر مثبت و منفی ۵ درصد (۵%+/-) نسبت به قیمت تسویه روز معاملاتی قبل می باشد. یعنی حد مجاز تغییرات قیمت سفارشات وارد شده توسط مشتریان، براساس مثبت و منفی ۵ درصد قیمت تسویه روز کاری قبل تعیین خواهد شد.

صورتجلسه

در روز 1398/11/2 ساعت 09:26:01 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/10/21 با سخنرانی سرکار خانم پورقلمبر، مدیر محترم شرکت کارگزاری امین سهم گیلان

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/10/21 با سخنرانی سرکار خانم پورقلمبر، مدیر محترم شرکت کارگزاری امین سهم گیلان

در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند. برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.

 

صورتجلسه

فایل ارایه سخنران

در روز 1398/10/18 ساعت 08:54:42 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/10/14 با سخنرانی جناب آقای دکتر سهرابی، مدیر محترم معاملات آتی کارگزاری امین سهم

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/10/14 با سخنرانی جناب آقای دکتر سهرابی، مدیر محترم معاملات آتی کارگزاری امین سهم

بورس كالا بازاری متشكل و سازمان يافته‌ است كه در آن به طور منظم كالا يا كالاهاي معيني با روش‌هايي مشخص، مورد معامله قرار مي‌گيرند. معمولاً در اين بازار تعداد زيادي از عرضه‌كنندگان، كالاهاي خود را به خریداران عرضه مي نمايند. هر چند از نظر تئوري طبقه‌بندي‌هاي متعددي براي بورس كالا وجود دارد؛ اما با گسترش بازارها، عملاً چندين نوع از نظام‌هاي اقتصادي بورس كالا در قالب يك تشكل متمركز قرار گرفته است.

صورتجلسه

در روز 1398/10/12 ساعت 12:13:21 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/9/30با سخنراني آقای دکتر فلاحی، دبیر شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/9/30با سخنراني آقای دکتر فلاحی، دبیر شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

بررسی فضای کسب و کار اقتصاد فرهنگ و هنر

مقدمه:

علم اقتصاد مدرن به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم به بعد به طور انکارناپذیری با سایر علوم و حوزه‌ها ارتباطات میان‌رشته‌ای برقرار کرده است. شاهد این امر گرایش‌های مختلفی است که زیرمجموعه علم اقتصاد قرار گرفته‌اند و به مرور حوزه ادبیاتی آنها گسترده‌تر شده است.

 

صورت جلسه

 

فایل ارائه

 
در روز 1398/10/5 ساعت 13:02:18 , شاخه: General
 
 

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/10/7با سخنراني جناب آقای دکتر معصومی، موسس و مدیرعامل شرکت فناوران هوشمند کاشت

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/10/7با سخنراني جناب آقای دکتر معصومی، موسس و مدیرعامل شرکت فناوران هوشمند کاشت

استارت آپ‌ها ابزاری برای استفاده بهینه از امکانات جامعه هستند و به همین دلیل ارزانترین راه برای بهترین خدمات را هدف‌گذاری می‌کنند. در واقع با پیدا کردن نقاط مشترک ارائه‌کننده و متقاضی یک خدمت یا کالا بر بستری آنلاین، به طرفین کمک می‌کنند تا یکدیگر را به سادگی پیدا کنند و خدمات یا کالا، مبادله شود. امروزه اهمیت و ضرورت نقش آفرینی استارت آپ‌ها در هوشمندسازی و بهبود خدمات بخش کشاورزی بسیار اهمیت یافته و موجب شده تا بسیاری از کارآفرینی‌های خلاق در این راستا صورت گیرد.

صورتجلسه

در روز 1398/10/5 ساعت 10:11:42 , شاخه: General
 
 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها