مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - سخنرانی های سال 97

سخنرانان و عناوين سخنراني جلسات نهاد بازار مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي استان گيلان

 

سال 1397

 

ردیف

سخنران

موضوع سخنراني

تاریخ

تبیین ظرفیت های خوشه سرمایه گذاری چای در استان گیلان

1


مهندس محمدرضا طاهرزاده، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با موضوع

 

«تبیین نقش و وظایف صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور»«استراتژی‌های بازاریابی صادرات چای» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ صنعتی استان گیلان»

 

1397/1/18

 

2

علیرضا نوروزی معاون اقتصادی اداره کل اموراقتصادی و دارایی گیلان

 

بازخوانی مجموعه مباحث مطرح شده پیرامون خوشه سرمایه گذاری چای

 

1397/2/1

3

 عباس محب خواه، مدیر عامل کارخانه چای حشمت

 

برند سازی در صنعت چای از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/2/8

4

رضا مهدوی، کارشناس اقتصادی

 

بررسی بهره وری در صنعت جای کشور از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/2/15

5

روشن یکتا، مدیر عامل شرکت بازرگانی تجارت سبز روشن

 

«مزیت صادراتی چای ایرانی و موانع پیش روی آن» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/2/22

6

فرهاد سازنده، رئیس اداره چای شهرستان رشت

 

«تبیین سیاست های سازمان چای کشور» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/2/29

تبیین ظرفیت های خوشه سرمایه گذاری زیتون در استان گیلان

7

دکتر زهرا یوسفی، رئیس ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار

 

«فرصتهای سرمایه‌گذاری در محصول زیتون رودبار» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/3/5

8

مسعود محمد صالحی، کارشناس مسئول زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

 

«اهمیت کشت زیتون، پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/3/12

9

دکتر محمد رمضانی ملکرودی، عامل خوشه صنعتی زیتون

 

«تأثیر حمایت مدیران دولتی در عملکرد خوشه صنعتی زیتون» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/3/19

10

 

دکتر عباس جم زر، رئیس  هیأت مدیره موسسه حامی و سهامدار موسسه برگ زیتون

 

 

«تبیین مأموریت موسسه برگ زیتون در راستای توسعه اقتصاد زیتون کشور با محوریت استان گیلان» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/4/2

11

مهندس فرهاد نیری، مدیر مجتمع کشت و صنعت گیلان وابسته به اتکا

 

«تبیین عملیات داتش در باغات زیتون» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/4/9

12

سرکار خانم مهندس مهناز جعفریان، معاون محترم ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد گیلان

 

«استانداردهای زیتون و فرآورده های آن» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/4/16

13

جناب آقای خانلر گودرزوند چگینی، باغدار محترم نمونه زیتون

 

«پیاده‌سازی عملیات خوب کشاورزی در باغات زیتون» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/4/23

14

جناب آقای مهندس ایرج امینی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و سهامدار کشت و صنعت پرشیا

 

«بررسی مشکلات و تنگناهای توسعه صنعت زیتون در کشور» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/4/30

15

جناب آقای مهندس مجتبی اسکندری، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان طارم

 

«بررسی وضعیت اقتصاد زیتون استانهای کشور و زمینه های تعامل و همگرایی بین استانها» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/5/6

16

سرکار خانم مهندس سمیه عبدالهی، کارشناس محترم اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

 

«بررسی فرآیند نظارت و صدور مجوزهای فرآورده های زیتون در معاونت غذا و دارو» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/5/13

17

جناب آقای مهندس کامران طالبی نایب رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون و  زیتون شور ایران

 

«بررسی چالشها و راهکارهای نظارت بر اصالت روغن زیتون» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/5/20

18

سرکار خانم مهندس نسیم زبده، مدیر محترم کنترل کیفیت صنایع غذایی لویه

 

«شناخت زیتون و روغن زیتون‌های دارای قابلیت بسته‌بندی» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/5/27

19

جناب آقای سیدکامران میرحسینی، کارشناس ارشد محترم باغبانی و مشاور فنی مدیرعامل شرکت سبز زیتون گلستان

 

«بررسی چالش ها و راهکارهای بهبود وضعیت باغداران زیتون» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/6/3

20

سرکار خانم سیده مرضیه اقبالی دوگاهه، کارشناس ارشد محترم مدیریت جهانگردی

 

«پتانسیل های توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان رودبار با محوریت محصول زیتون» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/6/10

21

جناب آقای مهندس سید محمد طیب هاشمی، کارشناس محترم سازمان تعاون روستایی استان گیلان

 

«بررسی عوامل موثر در یکپارچگی و کارآمدی خوشه صنعتی زیتون با محوریت صنایع خرد تا بزرگ» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/6/17

22

جناب آقای مهندس مهدی عباسی، رئیس محترم هیأت مدیره شورای ملی زیتون ایران

 

«بررسی اقدامات صورت گرفته توسط شورای ملی زیتون ایران و دلایل عدم پیشرفت صنعت زیتون در ایران» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/6/24

تبیین ظرفیت های خوشه سرمایه گذاری برنج در استان گیلان

23

جناب آقای دکتر سید حسین پیمان، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گیلان و عامل خوشه صنعتی شالیکوبی

 

«نقش فنآوریها در تولید برنج» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

1397/6/31

24

جناب آقای مهندس حیدر کامیاب، رئیس محترم اداره فنآوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

 

«تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مکانیزاسیون برنج» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/7/7

25

جناب آقای مهندس سروش مرزبان، کارشناس ارشد محترم مدیریت کشاورزی

 

«نقش مکانیزاسیون کشاورزی در توسعه صنایع وابسته در استان گیلان» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/7/14

26

جناب آقای سید محمدرضا سید یوسفی، تولید کننده محترم ماشین آلات کشاورزی

 

«نقش دستگاه وجین‌کن در مکانیزاسیون برنج و کاهش هزینه تولید» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/7/21

27

جناب آقای دکتر مرتضی زنگنه، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

 

«بررسی چالش‌های بازار ماشین‌آلات کشاورزی برنج در استان گیلان» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/7/28

28

-

 

«هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی در خصوص استقرار خوشه صنعتی ماشین‌آلات برنج» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/8/5

29

جناب آقای سالار زراعتکار، فعال محترم صنعتی و کشاورز پیشرو

 

«استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند و به روز جهت تولید نشاء برنج» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/8/12

30

سرکار خانم دکتر کبری تجددی طلب، عضو محترم هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

 

«نقش تحقیقات پس از برداشت برنج در کاهش ضایعات و لزوم برقراری ارتباط با صنعتگران داخلی» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/8/19

31

جناب آقای مهندس جواد کمالی، مدیر محترم فروش سورتکس برنج و شکلات شرکت ماشین سازی بولر آستارا

 

«معرفی توانمندی شرکت ماشین‌سازی بولر در بخش ماشین‌آلات شالیکوبی» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/8/26

32

جناب آقای محمدرضا زارع، مدیر محترم کارخانه برنجکوبی

 

«بررسی شیوه های ارتقاء کمیت و کیفیت برنج در هکتار» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/9/3

33

جناب آقای کاهنی، رئیس محترم هیئت مدیره شرکت صدرا صنعت آویژه

 

«صنعتی سازی دستگاه خشک کن تابشی برنج» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری«تبیین ظرفیت‌های ده خوشه‌ سرمایه‌گذاری استان گیلان»

 

97/9/10

بهبود فضای کسب و کار

34

 

جناب آقای نوروزی، معاون محترم اقتصادی اداره کل دارایی  و جناب آقای دولتی، کارشناس کسب و کار اداره کل دارایی

 

پیگیری مصوبات هیأت مقررات زدایی در دستگاههای اجرایی در جهت بهبود فضای کسب و کار

97/10/1

35

 

سرکار خانم عاطفی، رئیس گروه محترم سرمایه گذاری اداره کل دارایی و جناب آقای امامقلی وند سرمایه گذارمحترم بخش پرورش ماهیان خاویاری 

 

«بررسی فرآیندهای ایجاد تقاضای موثر سرمایه گذاری خوشه بین المللی ماهیان خاویاری در شهرستان تالش با هدف بهبود محیط  کسب و کار»

97/10/8

36

 

جناب آقای مهندس امیر حیات بخش، مدیر عامل محترم شرکت توسعه انرژی سان فارمینگ منطقه آزاد انزلی و مدیریت پروژه ایران شرکت سان فارمینگ آلمان

 

«بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکرد سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاههای خورشیدی»

97/10/15

37

 

جناب آقای امیر لشکری، سازنده محترم ماشین آلات راهسازی و کشاورزی

 

«بررسی چالش های فضای کسب و کار گیلان»

97/10/22

38

 

جناب آقای دکتر جمشید پایندانی، سرکار خانم دکتر طاهره صابری، سرکار خانم دکتر سحر مساح و سرکار خانم دکتر نازنین امامقلی

 

کارگاه آموزشی بازاریابی خلاق

97/10/29

39

 

جناب آقای مهندس جمال احسانی مقدم، مدیر عامل و موسس محترم مجتمع فنی مهندسی و پژوهشیاحسان البرز

 

«تبیین طرح فنی پژوهشی و کاربردی جهت برون رفت فعالان اقتصادی از مشکلات بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار

97/11/6

40

 

جناب آقای مهندس کازرونی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

 

«تشریح فرآیند صدور مجوز فعالیت های کشاورزی و چالش های پیش رو»  از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار

97/11/13

41

 

سرکار خانم رباب فائزه پژوهش، مدیر امور مالی محترم شرکت صنعتی ایران رادیاتور

 

«بررسی مشکلات و چالش های شرکت صنعتی ایران رادیاتور در حوزه فضای کسب و کار» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار

97/11/27

 

42

 

جناب آقای دکتر سخایی، مدیرکل محترم دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی «بررسی چالش ها و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار 97/12/4
43

 

جناب آقای مهندس محب الله ره، سرمایه گذار و فعال محترم صنعتی

 

«سیاست گذاری توسعه صنعتی، پتانسیل ها، چالش ها و آسیب ها» از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار 97/12/11
44

 

جناب آقای دکتر رسول شمشادی، رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

 

هم اندیشی ارتقاء مهارت در حوزه آموزش های دانشگاهی جهت بهبود فضای کسب و کار و بهبود بهره وری از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار 97/12/18

 

45

 

سرکار خانم دکتر سیده هدیه تندکار، مدیر محترم موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار «چالشها و راهکارهای اشتغال در استان گیلان»  از سلسله نشست‌های ویژه موضوع محوری بهبود فضای کسب و کار 97/12/25

 

در روز 1397/2/1 ساعت 14:14:08 , شاخه: General
 
 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها