مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - عنوان

انتشارات معاونت اقتصادي

                                                                                                                                                                 

ردیف

عناوين انتشارات

سال تهيه 

1

معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری استان گیلان

اردیبهشت 1398
2

کتاب سال سرمایه گذاری 96

1396

3

كتاب اقتصاد درياي گيلان (4)

1395

4

كتاب اقتصاد درياي گيلان (3)

1394

5

كتاب اقتصاد درياي گيلان (2)

1393

6

کتاب اقتصاد دریای گیلان (1)

1392
7

کتاب تحليل سيماي اقتصادي استان گيلان در سال 96

1397
8

کتاب تحليل سيماي اقتصادي استان گيلان در سال 95

1396
9

كتاب تحليل سيماي اقتصادي استان گيلان در سال 94

1395

10

كتاب تحليل سيماي اقتصادي استان گيلان در سال 93

1394

11

كتاب تحليل سيماي اقتصادي استان گيلان در سال 92

1394

12

کتاب سيماي اقتصادي استان گيلان در سال 91

1392

13

كتاب بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان (6

1397
14

كتاب بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان (5

1396
15

كتاب بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان (4

1395

16

كتاب بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان (3

1394

17

كتاب بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان (2)

1394

18

كتاب بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان (1)

1393

19

 

کتاب محور توسعه استان گيلان (سند اولویتهای سرمایه‌گذاری در برنامه ششم)

 

1393

20

كتاب راهنماي سايت اطلاع‌رساني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مركز خدمات سرمايه‌گذاري گيلان به زبان انگليسي

1393

21

كتاب راهنماي سايت اطلاع‌رساني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مركز خدمات سرمايه‌گذاري گيلان به زبان تركي

1393

22

كتاب راهنماي سايت اطلاع‌رساني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مركز خدمات سرمايه‌گذاري گيلان به زبان روسي

1393

23

كتاب نقشه راه – برنامه پنج ساله مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان گيلان (1398-1394)

1393

24

كتاب استان گيلان و فرصت هاي سرمايه گذاري به زبان انگليسي

1392

25

كتاب استان گيلان و فرصت هاي سرمايه گذاري به زبان فارسي

1391

26

كتاب راهنماي سرمايه گذاري در گيلان

1391

27

كتابچه فهرست فرصت هاي سرمايه گذاري به زبان فارسي

1391

28

كتابچه فهرست فرصت هاي سرمايه گذاري به زبان انگلیسی 1391

29

كتاب پاسخ سؤالات متداول سرمايه گذاران خارجي

1391

30

کتاب مجموعه قانون و آیین نامه های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به زبان فارسی

1391

31

کتاب مجموعه قانون و آیین نامه های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به زبان انگلیسی

1391

 
 

                                          فصل نامه

عنوان فصل نامه

شماره فصل نامه

سال تهیه

فصل نامه تخصصی اکوکاسپین

"سال اول"

شماره 1/ دانلود

بهار 1397