مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - عنوان

1-      براي ارسال پيام بصورت زير عمل مي كنيم:

- روي ارسال پيام كليك نماييد. همانطور كه مشخص است در قسمت ارسال به بايد نام كاربري مورد نظرتان را وارد نماييد. همچنين مي توانيد برروي لينك جستجوي كاربري كليك نموده تا بتوانيد ليست كاربران را مشاهده و انتخاب نماييد.

- در قسمت عنوان بايد عنوان پيام تان را درج نماييد.

- در قسمت پيغام نيز بايد متن ارسالي خود را درج نماييد.در صورت نياز به ارسال فايل  هم مي توانيد در قسمت پيوست، برروي Browse كليك كرده و فايل مورد نظرتان را انتخاب و ضميمه نماييد.

- در پايان برروي گزينه ارسال كليك نماييد.

 

2-      براي دريافت پيام بصورت زير عمل مي كنيم:

-  برروي صندوق دريافت كليك نماييد.

- در صفحه ظاهر شده در صورت داشتن پيام مي توانيد ليست پيامهاي دريافتي را مشاهده نماييد. همچنين مي توانيد برروي عنوان كليك نموده تا متن پيامتان نيز مشاهده گردد.

- در صورتي كه بخواهيد پاسخي را براي فرستنده بفرستيد، مي توانيد برروي پاسخ كليك نماييد.

- در صورت ارجاع نامه به كاربران ديگر مي توانيد برروي ارجاع نامه كليك نموده و با انتخاب كاربر يا كاربران مورد نظر، پيام خود را براي آنها ارسال نماييد.

- همچنين با كليك برروي نسخه قابل چاپ مي توانيد پيام دريافتي را از طريق چاپگر چاپ نماييد.

- همچنين با فشردن منوي حذف مي توانيد پيام دريافتي را حذف نماييد.

- با فشردن منوي بازگشت به صفحه قبل بر مي گرديد.

 

 

3-      براي مشاهده كل پيام هاي ارسال شده بصورت ليست برروي صندوق ارسال كليك نماييد. در اينجا مي توانيد آنها را مشاهده و يا در صورت عدم نياز حذف نماييد.

 

4-      در قسمت بايگاني بصورت زير عمل نماييد:

- برروي صندوق دريافت كليك نماييد.

- پيام مورد نظر خود را كه بايد بايگاني گردد، انتخاب نماييد. (تيك بزنيد).

- با باز كردن ليست بازشونده موجود در زير پيامها، گزينه انتقال به بايگاني را انتخاب نماييد.

- سپس بر روي منوي انجام دادن كليك كنيد.با اين كار نامه يا نامه هايي كه انتخاب كرده بوديد به قسمت بايگاني منتقل شده و در آنجا قابل مشاهده مي شوند.

 

 

5-      در قسمت گفتگوي آنلاين مي توانيد با آن دسته از كاربراني كه هم اكنون آنلاين مي باشند گفتگوي آنلاين نماييد.

 

6-      در قسمت امكانات:

- مي توان به جستجوي پيشرفته نامه ها و يا اعضاي فرستنده پيام كه درصندوق دريافت، صندوق ارسال و يا آرشيو بايگاني موجود مي باشند، پرداخت.بدين صورت كه با تايپ بخشي از متن نامه و يا اعضاي فرستنده در قسمت عبارت و با كليك بر روي جستجو آن را بيابيد.
- همچنين مي توانيد تنظيمات كاربري خود را تغيير دهيد. تغييراتي شامل نام كاربري، پست الكترونيكي و... و همچنين تغيير كلمه عبور در اين قسمت انجام مي پذيرد.
- در قسمت ليست اعضاء كليه كاربران و گروههاي موجود در سايت را مشاهده مي كنيد كه مي توانيد براساس سمت در سايت و يا ناحيه موردنظر فيلتر كنيد.
- با كليك برروي نسخه پشتيبان مي توانيد از صندوق دريافت و ارسال خود يك نسخه پشتيبان تهيه نماييد.

 

7-      با كليك برروي خروج از سيستم و دسترسي هاي كاربري خود، خارج مي شويد.