مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - عنوان

ردیف عنوان گزارش تهیه کنندگان تاریخ تهیه          
1

 

 خوشه سرمایه گذاری چای

 

 علیرضا نوروزی و معصومه تقی زاده زمستان 97
2

 

خوشه سرمایه گذاری زیتون

 

 علیرضا نوروزی و جعفر وقاری آبان 97
3

 

مشکلات، موانع و راهکارهای توسعه مکانیزاسیون برنج در استان گیلان

 

سیده مرجان فاضلی اسفند 97
4

 

روش های نوین تامین مالی در شهرهای هوشمند

 

علیرضا نوروزی، سیده معصومه تقی زاده، مژگان بابایی قانع تابستان 97
5

 

چالشها و چشم انداز کریدورهای بین المللی عبوری از ایران

 

علیرضا نوروزی و سیده معصومه تقی زاده زمستان 97
6 گزارش وضعیت و اقدامات بهبود محیط کسب و کار استـان گیـلان  گروه سرمایه گذاری   زمستان 97
7

 

بررسی امنيت سرمايه گذاري استان گیلان (مقایسه تطبیقی با کشور و استان های منطقه یک وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 

علیرضا نوروزی و پویان دولتی زمستان 97
8 بررسی اهمیت فعالسازی سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه  علیرضا نوروزی و مژگان بابایی قانع تابستان 97
9 مروری بر بحران ارزی سال 1397، اقدامات و راه کارها   زینب عاطفی و مژگان بابایی قانع زمستان 97
10 بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر جریان سرمایه گذاری خارجی (اسکاپ)  مژگان بابایی قانع پاییز 97
11

 

بررسی چارچوب سیاست گذاری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اساس گزارش سیاست های ارتقاء سرمایه گذاری در آسیا و اقیانوسیه اسکاپ، در سال 2017

 

 مژگان بابایی قانع تابستان 97
12 مقایسه شاخص رقابت پذیری ایران و سنگاپور  مژگان بابایی قانع،علی اکبر داداش پور،یاسمن اولیایی، پویان دولتی بهمن 96
13 معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری استان گیلان

 

سیده معصومه تقی زاده،جعفر وقاری،زینب عاطفی،مژگان بابایی قانع،سیده مرجان فاضلی،یاسمن اولیایی، پویان دولتی

 

زمستان 97
14

 

بررسی روشهای تامین مالی
(چند نمونه کاربردی: پروژه بام سبز – آبی شهرستان لاهیجان، تامین مالی شهرهوشمند لاهیجان و تامین مالی ناوگان حمل و نقل دریایی گیلان)

 

علیرضا نوروزی- معصومه تقی زاده- رضا اسمعیل پور- پویان دولتی- یاسمن اولیایی بهار 97