مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - جلسات هیات مقررات زدایی

بهبود فضای کسب و کار، با سخنراني آقایان نوروزی و دولتی، معاون اقتصادی و کارشناس کسب و کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

بهبود فضای کسب و کار، با سخنراني آقایان نوروزی و دولتی، معاون اقتصادی و کارشناس کسب و کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

بهبود فضای کسب و کار

عناوین نشست

  • تعریف و اهمیت مجوز کسب و کار
  • بررسی جایگاه کشور و استان گیلان در محیط کسب و کار
  • نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • بررسی نحوه اجرایی مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در استان
  • شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار

صورت جلسه

در روز 1397/11/6 ساعت 12:47:27 , شاخه: General
 
 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها