مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - جلسات سرمایه گذاران

مذاکره با هیات ترک و نماینده مهندسان مشاور نیروی آذربایجان(Mona)مورخ 96/6/26   [ +0 | -0 ]

مذاکره با هیات ترک و نماینده مهندسان مشاور نیروی آذربایجان(Mona)مورخ 96/6/26

جناب آقای سیف نژاد، رئیس جلسه در ابتدا به معارفه حاضرین و طرح موضوع جلسه پرداختند و سپس برای آشنایی بیشتر طرفین فیلم  فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان به نمایش درآمد.

سپس آقای امینی کارشناس بخش انرژی شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان و همچنین نماینده هیات خارجی به معرفی شرکت های چالیک و اریک و تک نام و توف سود(Calik /Erik/Teknam/Tuv-sud  )پرداختند و تشریح نمودند که این مجموعه با تشکیل یک هلدینگ سرمایه‌گذاری، ابتدا در کشور ترکیه نیروگاه بادی با ظرفیت 70 مگاوات فعالیت خود را آغاز نموده و هم اینک در حال تکمیل پروژه های سرمایه‌گذاری خود در زمینه انرژی‌های نو در کشورهای عراق، گرجستان، ترکمنستان و ایران می‌باشند و دراستان گیلان به طور مشخص قصد سرمایه‌گذاری در زمینه احداث نیروگاه بادی در دو منطقه الماس( مرز بین استان گیلان و استان اردبیل) و جیرنده واقع در جنوب شرقی منجیل را دارند.

 

صورت جلسه

 

 

در روز 1396/8/14 ساعت 13:32:57, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل