مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - جلسات سرمایه گذاران

بررسی جانمایی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مورخ 96/7/12   [ +0 | -0 ]

بررسی جانمایی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مورخ 96/7/12

با عنایت به جلسات قبلی برگزار شده و همچنین استعلام صورت گرفته از اداره کل راه و شهرسازی استان، تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای عالی معماری و شهرسازی برای طرح منطقه ویژه الزامی می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه مقرر است منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان به عنوان یک منطقه پیشران توسعه در استان مدنظر قرار گیرد؛ جناب آقای ضیابری به نمایندگی جامعه مشاوران ایران، طرح اولیه موردنظر را ارائه نمودند.

 

صورت جلسه


 

در روز 1396/8/13 ساعت 14:28:14, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل