مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - جلسات سرمایه گذاران

بررسی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مورخ 96/6/21   [ +0 | -0 ]

بررسی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مورخ 96/6/21

در راستای پیگیری بند 1 مصوبه صورتجلسه مورخ 96/6/12 در دفتر مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان در خصوص انجام مطالعات و جانمایی (تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی) مقرر گردیده بود، جناب آقای ضیابری نماینده جامعه مهندسان مشاور، مطالعات اولیه منطقه ویژه را آماده نمایند.

 

صورت جلسه


در روز 1396/8/13 ساعت 14:23:35, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل