فراخوان جذب سرمایه گذار در پروژه تولید گازوئیل و سایر فراورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری  

شهرداری رشت در نظر دارد در قالب یکی از روش های مرسوم مشارکتی، سرمایه گذار واجد شرایط را جهت مشارکت در پروژه تولید گازوئیل و سایر فراورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری انتخاب نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی مشارکت که از تواان مالی، اجرائی، فنی و مدیریتی برخوردارند دعوت می شود پس از دریافت اسناد از سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت واقع در رشت-گلباغ نماز-کوچه مهرآئین-ساختمان تندیس(نبش بلوار انصاری به بلوار نماز)-طبقه 8، اسناد تکمیلی ارزیابی کیفی و طرح پیشنهادی را حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1397/5/24 در پاکت مهر و موم شده با درج نام شرکت و عنوان پروژه، تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

 

اطلاعات بیشتر


منبع:
پست شده توسط: admin
در روز 1397/5/16 ساعت 11:22:06 , شاخه: اطلاعیه ها