مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اطلاعیه ها

تصویب نامه اعطاء مجوزاقامت پنج‌ساله برای اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ایران   [ +0 | -0 ]

 تصویب نامه اعطاء مجوزاقامت پنج‌ساله برای اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ایران

هيئت وزيران در جلسه ۹/ ۴/ ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و به استناد بند (8) مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۷ تصويب كرد:

وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه براي اتباع خارجي كه حداقل دويست و پنجاه هزار (000 /250) دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر در بانك ها و مؤسسات اعتباري سپرده گذاري بلندمدت يا به همان ميزان در ايران سرمايه‌ گذاري كنند، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مجوز اقامت پنج ساله صادر كند.

 

مستندات
تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
شاخه: اطلاعیه ها, چاپ, ایمیل