مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اطلاعیه ها

آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه موضوع معافیت کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی از سهم بیمه کارفرما در صورت جذب نیروی کار جوان   [ +0 | -0 ]

آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه موضوع معافیت کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی از سهم بیمه کارفرما در صورت جذب نیروی کار جوان

(تصویبنامه شماره 3272/ت55959هـ مورخ 21/3/1398 هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 1398/2/25 به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده (71) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آئین نامه اجرایی
تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
شاخه: اطلاعیه ها, چاپ, ایمیل