مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اطلاعیه ها

نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای كشور در هیأت تصویب، و مدت زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از ۴۵روز به ۲۲روز كاری( نصف مدت زمان قبل) كاهش یافت.   [ +0 | -0 ]

نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای كشور در هیأت تصویب، و مدت زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از ۴۵روز به ۲۲روز كاری( نصف مدت زمان قبل) كاهش یافت.

مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر اقتصاد:

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این نشست ضمن تصویب مجوز سرمایه گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، مقرر شد از تاریخ ابلاغ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع مذکور ظرف مدت زمان هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست صدور مجوز ، آن را بررسی نموده و هیات سرمایه گذاری خارجی نیز موظف به پاسخگویی ظرف مدت زمان 15 روز کاری است.هر گونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت های دامپروری و تولید در بخش طیور، لغو و وضع مقررات مشابه، ممنوع شد/ در راستای اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف شد، با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد كشاورزی و با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود محیط كسب و كار، در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل صدور مجوز مذكور، دستورالعمل نظارت های بهداشتی ویژه محصولات غذایی را متناسب با شرایط، ظرف مدت حداكثر یك ماه تهیه و به این هیات ارسال نماید.

 

بیشتر

 
تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
شاخه: اطلاعیه ها, چاپ, ایمیل