مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی

جناب آقاي یوسفی، مشاور ارشد محترم تأمین مالی سدهای لاسک و راههای نیمه تمام استان   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي یوسفی، مشاور ارشد محترم تأمین مالی سدهای لاسک و راههای نیمه تمام استان

انواع روش های تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی کشور


روش های تأمین منابع و توسعه مشارکت

الف-غیر قرضی

ترتیبات قراردادی: مشارکت مدنی، بیع متقابل، B.O.T، B.O.O.T، B.O.O، B.T.O، B.L.O.T، R.O.T، D.B.O

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ب- قرضی

 فاینانس: جاری- داخلی ماده (56) - خارجی

صندوق توسعه ملی

وام: بانک توسعه و تجارت اکو- بانک توسعه اسلامی- بانک جهانی

صورتجلسه

خلاصه ای از سخنرانی هفته آتی

در روز 1395/5/23 ساعت 10:13:22, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل , فید