مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی

جناب آقاي احمديان، مسئول محترم خدمات تجاري سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در مركز خدمات سرمايه گذاري   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي احمديان، مسئول محترم خدمات تجاري سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در مركز خدمات سرمايه گذاري

بررسی تاثیر ساختار تجارت خارجی  برصادرات و سرمایه گذاری خارجی


صادرات یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که افزایش آن باعث افزایش تولید، اشتغال و درآمد ملی می گردد.هرکشوری برای تامین نیازهای کالایی و خدمات جهانی، نیازمند درآمد ارزی می باشد.براساس مطالعات انجام شده و تجربیات حاصل شده، بهترین منبع تامین ارزی، صدورکالاها و خدمات به خارج ازکشور می باشد.تا با استفاده از آن تعادل تراز تجاری همواره وجود داشته باشد و ازمنابع ملی و ذخایر استراتژیک خرج واردات نگردد. صدورکالا نیازمند مزیت رقابتی درکلیه زنجیره ارزش محصول می باشد.از منبع یابی وتامین مواداولیه،فرایند تولید تا توزیع و صدور کالا می باشد.بخشی از این فرایند مربوط به فعالان اقتصادی و بخشی از فرایند مربوط به بخش دولتی می باشد.مجموع عملکرد بخش دولتی و خصوصی بایستی منجربه تولید کالاها و خدمات رقابتی در سطح جهانی باشد.در حال حاضر عملکرد صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت های بالقوه و جایگاه واقعی کشور نیست.علی رغم اقدامات مثبت انجام شده چند سال اخیر، مشکلاتی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که برای حضور در عرصه جهانی ضرورت دارد نسبت به رفع آنها اقدام نماییم.

صورت جلسه

خلاصه اي از سخنراني هفته آتي

در روز 1395/5/23 ساعت 09:57:22, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل , فید