مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی

جناب آقاي دكتر خزاعي، معاون محترم وزير و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي دكتر خزاعي، معاون محترم وزير و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

خانه‌ی سرمایه‌گذار دراستانهای کشور دایر شود


ئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی و به ویژه داخلی، پیشنهادی را برای نخستین بار در استان گیلان مطرح کرد و گفت برای تسهیل کارهای بخش سرمایه‌گذاری، پیشنهاد می شود که "خانه‌ی سرمایه گذار" در کشور تأسیس ‌شود و استان گیلان می‌تواند پایلوت ایجاد این خانه گردد.

صورتجلسه

در روز 1395/5/23 ساعت 09:56:38, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل , فید