مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی
جناب آقاي اماني،

رئيس هيات مديره انجمن سرمايه گذاران منطقه آزاد انزلي و نماينده اتاق بازرگاني، حوزه كشورهاي اسكانديناوي در ايران   [ +0 | -0 ]

رئيس هيات مديره انجمن سرمايه گذاران منطقه آزاد انزلي و نماينده اتاق بازرگاني، حوزه كشورهاي اسكانديناوي در ايران

منطقه آزاد بندر انزلي، تهديد يا فرصت


استان گیلان از دیر  باز بعنوان یکی از قطبهای بزرگ صنعتی – کشاورزی و تجاری در پهنه جغرافیایی ایران  نقش مهمی داشته است. خصوصاً در زمان صفویه نقش تجاری گیلان پررنگتر شده وپس از جنگهای ایران و روس و از دست رفتن سرزمینهای وسیعی در شمالغرب و شمال شرق ایران در مجاورت دریای خزر و چسبندگی گیلان به روسیه تزاری در شمال این اهمیت را بیشتر کرد. 

صورتجلسه

خلاصه ای از سخنرانی هفته آتی

در روز 1395/5/23 ساعت 09:53:24, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل , فید