مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی

جناب آقاي دكتر وهاب زاده، رئيس محترم مركز تحقيقاتي شيلات دانشگاه آزاد واحد لاهيجان   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي دكتر وهاب زاده، رئيس محترم مركز تحقيقاتي شيلات دانشگاه آزاد واحد لاهيجان

فرصتهای سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری ماهیان خاویاری


مطابق آخرين اطلاعات فائو ميزان توليدات آبزيان خوراكي در سال 2013 با رشدي برابر 5.8 درصد حدود 70.5 ميليون تن تخمين زده مي شود. سهم توليدات آبزي پروري از كل توليدات شيلاتي (صيد و آبزي پروري) در سال 2012 به ركورد 42.2 درصدي رسيده است. اين سهم در سال 1990 تنها 13.4 درصد و در سال 2000 حدود 25.7 درصد بوده است.

آسيا از سال 2008، توليدات آبزي پروري بيشتري نسبت به صيد داشته است. سهم آبزي پروري از كل توليدات شيلاتي در سال 2012 در آسيا 54 درصد بوده است در حاليكه اين عدد براي اروپا 18 درصد و ساير قاره ها كمتر از 15 درصد بوده است.

صورت جلسه

خلاصه ای از سخنرانی هفته آتی

در روز 1395/3/26 ساعت 09:42:55, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل , فید