مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه شنبه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مورخ 1398/3/18با سخنرانی آقای ناظری نیا، پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان گیلان    [ +0 | -0 ]

جلسه شنبه  مرکز خدمات سرمایه‌گذاری  مورخ 1398/3/18با سخنرانی آقای ناظری نیا، پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

پشتوانه هر طرحی علم و اندیشه است. طرح تفکیک زباله از مبدا به صورت میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. طرحی که اصلاح بهداشت محیط فردی را بدنبال داشته و موجب ساماندهی زباله‌ها خواهد شد. مواد مازادی که می‌بایست از محل خارج شود، پسماند است. واحد مصرف خانوار است. تمرکز بیشتر روی مواد آلی پسماند و مواد طبیعی است. که می‌بایست در مبدا جداسازی شده و با پسماندهای نایلکس مخلوط نگردد.

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1398/3/13 ساعت 10:22:25, شاخه: General, چاپ, ایمیل