مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/8/18 با سخنراني جناب آقای نوروزی، معاون اقتصادی ادراه کل امور اقتصادی و دارایی گیلان   [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/8/18 با سخنراني جناب آقای نوروزی، معاون اقتصادی ادراه کل امور اقتصادی و دارایی گیلان

در ابتدا آقای نوروزی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان در خصوص مباحث گذشته و تجربیات برخی کشورها موباحثی را مطرح نمودند. ایشان اظهار داشتند که امروزه با توسعه تکنولوژی و استفاده از ابزارهای اقتصاد هوشمند از قبیل، اپلیکیشن‌ها و... می‌توان با بکارگیری آنها مشتریان را جذب نمود. یکی از کشورهایی که در این زمینه پیشتاز می‌باشد، کشور مالزی بوده که با بکارگیری تکنولوزی توانسته شرکتهای کوچک را جذب و با ایجاد ارزش افزوده درآمدهای بالایی کسب نماید.

صورتجلسهنظرات

در روز 1398/8/14 ساعت 13:03:16, شاخه: General, چاپ, ایمیل