مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/8/11 با سخنراني آقای مهندس جمال احسانی مقدم، مدیرعامل و موسس محترم مجتمع فنی مهندسی و پژوهشی احسان البرز   [ +0 | -0 ]

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ1398/8/11 با سخنراني آقای  مهندس جمال احسانی مقدم، مدیرعامل و موسس محترم مجتمع فنی مهندسی و پژوهشی احسان البرز

  مجتمع فنی پژوهشی احسان البرز حدود 14 سال در راستای اجرای ارکان استراتژی اقتصاد کلان در سطح ملی و بین‌المللی در شناسایی پتانسیل‌ها، آسیب‌ها، هدایت و ساماندهی، همراه با استقرار تکنولوژی و ارتقا سطح دانش مشغول فعالیت می‌باشد که در این خصوص دستاوردهای مهمی داشته است.  یکی از پتانسیل خوب کشور پتانسیل کشاورزی است. آسیب‌هایی که در این بخش وجود داشت، بحث مصرف بی رویه انواع کود و سموم شیمیایی است که منجر به بروز بیماری‌های مختلف گردیده است. این مجتمع توانسته کودی را تولید نماید که جایگزین کامل کود و سموم شیمیایی شود.

صورتجلسه

فایل ارائه سخنراننظرات

در روز 1398/8/8 ساعت 11:37:15, شاخه: General, چاپ, ایمیل