مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/6/9با سخنراني جناب آقای پیرعلایی، مدیرکل محترم روستایی و شوراهای استانداری گیلان با موضوع مکانیزه کردن فرآیندهای ارایه خدمات در روستاها در بستر سیماک   [ +0 | -0 ]

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/6/9با سخنراني جناب آقای پیرعلایی، مدیرکل محترم روستایی و شوراهای استانداری گیلان با موضوع مکانیزه کردن فرآیندهای ارایه خدمات در روستاها در بستر سیماک

متولی طرح هادی طبق قانون بنیاد مسکن بوده و موظف است هر ده سال یکبار این طرح را در هر روستا بازنگری کند. اما متاسفانه به دلیل محدودیت اعتبارات بنیاد مسکن، در بعضی از روستاها این طرح در حدود 15 سال هم بازنگری نشده است. ارباب رجوع بابت کلیه استعلامات و اخذ مجوز زمین‌هایی که در داخل طرح هادی آن روستا می‌باشد می‌بایست به دهیاری‌ همان روستا مراجعه کرده و دهیاری موظف است ظرف مدت 26 روز کلیه مجوزها را صادر کند.  

صورتجلسه

فایل ارائه سخنراننظرات

در روز 1398/6/5 ساعت 12:43:55, شاخه: General, چاپ, ایمیل