مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/5/26" با سخنراني آقایان مهندس کاظمی-رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و مهندس بدوی- عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان   [ +0 | -0 ]

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ  1398/5/26

اجرای روند کنترل و تایید نقشه ها به صورت الکترونیکی باعث  افزایش سرعت و کاهش اتلاف هزینه کارفرمایان شده و مطمئنا چنین افزایش سرعتی در ارائه خدمات، منجر به بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری در حوزه املاک می شود. فرآیندهای مورد اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان در گیلان با حذف کاغذ به جای 45 روز تا دو ماه، هم اکنون ظرف مدت یک هفته به انجام می رسد. یک نقشه یکپارچه استاندارد می تواند از طراحی نقشه های مکرر و تحمیل هزینه های مضاعف بر مردم جلوگیری کند.

صورتجلسه

فایل ارائه سخنراننظرات

در روز 1398/5/23 ساعت 12:00:19, شاخه: General, چاپ, ایمیل