مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1397/12/18 با موضوع هم اندیشی ارتقا مهارت در حوزه آموزش های دانشگاهی جهت بهبود فضتی کسب کار و بهبود بهره وری با سخنراني آقای دکتر معصوم نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی   [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ  1397/12/18 با موضوع هم اندیشی ارتقا مهارت در حوزه آموزش های دانشگاهی جهت بهبود فضتی کسب  کار و بهبود بهره وری با سخنراني آقای دکتر معصوم نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی

از ابتدای سال 1390 و آغاز برنامه پنجم توسعه کشور با توافق دو وزارت خانه آموزش و پروش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات مطابق ماده 23 با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسؤولیت ها، از مجموعه وزارت آموزش و پرورش منفک و تحت عنوان دانشگاه فنی و حرفه ای به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ملحق گردید. دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت به همراه 167 دانشکده و آموزشکده های پسرانه و دخترانه ی دیگر در سراسر کشور از آن زمان به بعد ادامه فعالیت خود را بعنوان مراکز تابعه این دانشگاه ادامه می دهند.

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/12/15 ساعت 13:16:42, شاخه: General, چاپ, ایمیل