مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1397/12/11، با سخنرانی جناب آقای مهندس محب الله ره، سرمایه‌گذار و فعال محترم صنعتی    [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ  1397/12/11، با سخنرانی جناب آقای مهندس محب الله ره، سرمایه‌گذار و فعال محترم صنعتی

پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های نهفته‌ای هستند که باید به صورت بالفعل درآمده و آن را تبدیل به توانایی نمود. ابتدا باید پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها را شناسایی و آسیب‌پذیری‌ها را خنثی کرده و آن‌ها را به سمت صنعت و توسعه صنعتی مؤفق و پایدار سوق داد و در مرحله بعد باید زمینه‌های ایجاد سیاست‌گذاری را طی نمود، یعنی باید بررسی کرد که از لحاظ سیاسی، چه صنعت و کسب و کاری را می‌توان در سطح کشور عملیاتی کرد.

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/12/9 ساعت 08:34:07, شاخه: General, چاپ, ایمیل