مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1397/11/6 با سخنراني آقای مهندس جمال احسانی مقدم، مدیرعامل و موسس محترم مجتمع فنی مهندسی و پژوهشی احسان البرز    [ +0 | -0 ]

 جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ  1397/11/6 با سخنراني آقای مهندس جمال احسانی مقدم، مدیرعامل و موسس محترم مجتمع فنی مهندسی و پژوهشی احسان البرز

هر فعالیت اقتصادی نیازمند سه مولفه اصلی 1ـ دانش فنی  2ـ مجوز ها و 3ـ بحث مالی می باشد. با طرح پژوهشی، اطلاعاتی که از فعالان اقتصادی در سطح کشور کسب شد، نشان داد که دانش و مجوزها حدود 15 درصد و عامل مالی حدود 85 درصد مشکلات سرمایه‌گذاران را به خود اختصاص داده است. مجتمع پژوهشی برای حل این مشکل (85 درصد)  بصورت کاربردی در کمسیون های مختلف از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مطرح نموده است. فرآیند ها بدین صورت است.

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/11/3 ساعت 13:14:34, شاخه: General, چاپ, ایمیل