مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی شنبه‌ مورخ 97/8/12 مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجی با سخنراني جناب آقاي سالار زراعتکار، فعال محترم صنعتی وکشاورز پیشرو و عضو هیات مدیره انجمن بانک نشا برنج    [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی  شنبه‌ مورخ 97/8/12 مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجی با سخنراني جناب آقاي سالار زراعتکار، فعال محترم صنعتی وکشاورز پیشرو  و عضو هیات مدیره انجمن بانک نشا برنج

جناب آقای زراعتکار کشاورز زحمت کش گیلانی با پشتکار بسیار فراوان به دنبال کشف روشهای جدید و اختراع ماشین آلات نوین  جهت بهره برداری بالا از محصولات کشاورزی می باشد و اهم مطالب اشاره شده در این جلسه نهاد بازار در خصوص به موضوع بومی سازی ماشین آلات کشاورزی در استان و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صنعت کشاورزی می باشد. ماشین آلات موجود به علت آنکه در خارج از کشور ساخته اند متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی و میزان دماو رطوبت کشور سازنده  می باشند.

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/8/24 ساعت 08:10:45, شاخه: General, چاپ, ایمیل