مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی شنبه‌ مورخ 1397/7/7مرکز خدمات سرمایه گذاری با موضوع تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مکانیزاسیون برنج   [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی شنبه‌ مورخ 1397/7/7مرکز خدمات سرمایه گذاری با موضوع تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مکانیزاسیون برنج

در کشورهای توسعه یافته پس از جنگ جهانی دوم، جهت توسعه ابتدا بحث مکانیزاسیون را توسعه دادند و در کنار ان صنایع تولید ماشین آلات کشاورزی هم پویایی یافت و توانست نیازهای بخش کشاورزی را تأمین نماید. در جوامعی که سطح معیشت روند طبیعی خود را طی می کند، می بایست ابتدا ابزار تولید که ثروت آفرین است باشد و با ثروت تولید شده رفاه معیشت ارتقا یابد. در جوامع ما این روند به این ترتیب نیست. سطح رفاه به زندگی بهره برداران بخش کشاورزی رسیده است.

 

صورتجلسه

 نظرات

در روز 1397/7/4 ساعت 12:07:14, شاخه: General, چاپ, ایمیل