مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 97/6/17 با سخنراني جناب آقای مهندس سیدمحمد طیب هاشمی، کارشناس محترم سازمان تعاون روستایی استان گیلان    [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 97/6/17  با سخنراني جناب آقای مهندس سیدمحمد طیب هاشمی، کارشناس محترم سازمان تعاون روستایی استان گیلان

ساماندهی زیتون در بخش‌های مختلف متفاوت است؛ در وزارت جهاد کشاورزی طرح جامعی وجود دارد که از سال 72 ایجاده شده است. اعتبارات طرح زیتون در بهترین حالت 2 تا 4 میلیارد تومان در سال برای 26 استان بوده و همچنین اعتبارات دیگری نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این طرح اختصاص یافته است. از جمله این اعتبارات، اعتبار طرح تامین و انتقال آب جهت توسعه باغات زیتون بوده، که می‌تواند حدود 10 الی 15 برابر اعتبارات طرح زیتون را پوشش دهد. صندوق‌های اعتباری موجود در وزارت صنعت و معدن نیز می‌توانند تشکل‌های کوچک و بزرگ را مورد حمایت قرار دهند.  

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/6/14 ساعت 12:31:15, شاخه: General, چاپ, ایمیل