مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه سخنرانی شنبه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مورخ 1397/6/10با سخنرانی سرکار خانم سیده مرضیه اقبالی دوگاهه (کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی)   [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی شنبه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مورخ 1397/6/10با سخنرانی سرکار خانم سیده مرضیه اقبالی دوگاهه (کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی)

گردشگری کشاورزی به عنوان یک فعالیت جایگزین و مجموعه ای از فعالیت ها از طریق پیوند سفر افراد به محصولات، خدمات و تجارب کشاورزی است وفعالیت هایی چون اقامت و مهمانپذیری کهتوسط کشاورزان انجام میشود و طی آن گردشگران می توانند از مزارع استفاده کرده و در فعالیت های کشت، زراعت و پرورش حیوانات مشارکت داشته باشند. مشارکت گردشگران در فعالیت های کشاورزی و بازدید از آنها بدون ایجاد پیامدهاي منفی روي اکوسیستم مناطق میزبـان بـا فعالیـت کشـاورزي سـنتی.فعاليتها و خدماتي كه به مشتريان تجاري در فضاي كار در مزارع براي مشاركت، مشاهده و يا آموزش پيشنهاد داده مي شود.

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/6/6 ساعت 12:03:04, شاخه: General, چاپ, ایمیل