مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

نشست شنبه‌ مورخ 97/5/13 با سخنراني سرکار خانم مهندس عبدالهی، کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با موضوع تأثیر حمایت مدیران دولتی در عملکرد خوشه صنعتی زیتون    [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌ مورخ 97/5/13 با سخنراني سرکار خانم مهندس عبدالهی، کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با موضوع تأثیر حمایت مدیران دولتی در عملکرد خوشه صنعتی زیتون

در حال حاضر دو واحد تولیدی روغن کشی از زیتون دارای مجوز اداره غذا و دارو هستند که ما می‌توانیم بر فعالیت آنها نظارت داشته باشیم. این اداره در زمان روغن کشی از واحدهای دارای مجوز بازدید به عمل می‌آورد و مسئول فنی بعنوان ناظر همکار در واحد تولیدی حاضر می‌گردد. نمونه برداری انجام می‌گیرد و نتایج آزمون که توسط مسئول فنی انجام می‌گیرد بصورت ماهیانه به اداره نظارت ارسال می گردد. بتازگی در معاونت غذا و دارو، واحد تحقیقاتی راه اندازی گردیده و طرح جدیدی جهت تعیین سطح روغن زیتون تولیدی فله در شهرستان رودبار در حال تأیید و انجام است.

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/5/10 ساعت 09:45:53, شاخه: General, چاپ, ایمیل