مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه شنبه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مورخ 1397/4/2 با سخنرانی دکتر عباس جم زر، رئیس محترم هیأت مدیره موسسه حامی و سهامدار موسسه برگ زیتون    [ +0 | -0 ]

 جلسه شنبه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مورخ 1397/4/2 با سخنرانی دکتر عباس جم زر، رئیس محترم هیأت مدیره موسسه حامی و سهامدار موسسه برگ زیتون

موسسه برگ زیتون رمزپایه با اینکه مدت کوتاهی از تاسیس آن می‌گذرد اما یک پیشینه سه ساله برای بحث ایجاد زیرساخت‌های مالی و اعتباری برای استان برنامه‌ریزی کرده است. طرح ملی برگ زیتون جهت ارتقاء اقتصاد زیتون توسط این موسسه پیشنهاد گردید. سهام‌دارن عمده این موسسه شامل: سهامداری صندوق حامی، مجموعه اعتماد مبین، اتاق کشاورزی ایران و مجموعه آسیا‌تک می‌باشد. هدف اصلی مجموعه برگ زیتون ایجاد اولین ارز دیجیتال در کشور هست. این مجموعه با سرمایه اولیه 100هزار میلیارد ریال ثبت شده است. نقشه راهبردی توسعه اقتصاد زیتون در چهار حوزه سرمایه‌گذاران، نهادهای پشتیبان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تهیه شده است.

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/3/30 ساعت 13:49:18, شاخه: General, چاپ, ایمیل