مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

جلسه شنبه مورخ 1397/3/5 با سخنراني سرکار خانم دکتر یوسفی مسئول محترم ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی رودبار(تحقیقات زیتون)   [ +0 | -0 ]

جلسه شنبه مورخ 1397/3/5 با  سخنراني سرکار خانم دکتر یوسفی مسئول محترم ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی رودبار(تحقیقات زیتون)

به گزارش سازمان خواربار جهانی فائو(FAO)، کل روغن مصرفی دنیا در حدود 100 میلیون تن و هزینه اختصاص یافته برای آن حدود 100 میلیارد دلار بوده است. به گزارش شورای بین المللی زیتون(IOC)، در سالهای اخیر، بطور متوسط حدود 3/3 میلیون تن روغن زیتون در جهان تولید شد که حدود 3/3 درصد کل تولید روغن خوراکی دنیا می باشد و این در حالی است که جامعه بشری برای این مقدار روغن زیتون حدود 24 میلیارد دلار(24درصد هزینه) می پردازد.

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/3/2 ساعت 11:14:42, شاخه: General, چاپ, ایمیل