مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 97

نشست شنبه‌ مورخ 1397/1/18 با سخنراني جناب آقاي مهندس محمدرضا طاهرزاده، مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور    [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌ مورخ 1397/1/18 با سخنراني جناب آقاي مهندس محمدرضا طاهرزاده، مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

تاريخ تشکیل و ترکیب صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در سال 1394 تأسیس شد. سرمايه اوليه صندوق 85.626 میلیارد ریال می‌باشد که بخش عمده آن توسط دولت پرداخت شده است. در کشور 110 صندوق وجود دارد که دو صندوق متعلق به استان گیلان بوده و شامل صندوق کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور می‌باشد. صندوق چای صندوق تخصصی است که فقط با باغداران چای، کارخانه داران و تجار چای در ارتباط است. این صندوق در سال 94، 25 هزار عضو داشت و با 13 کارخانه فعالیت می‌کرد. در حال حاضر ، 49 درصد از سهام صندوق متعلق به دولت و 51 درصد به بخش خصوصی تعلق دارد (ارزش کل سهام کشاورزان توسط دولت پرداخت شده است).

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1397/2/1 ساعت 08:38:08, شاخه: General, چاپ, ایمیل