مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه مورخ 1396/2/9 با سخنرانی جناب آقای حسن صیاد زمردی، رئیس محترم امور حسابرسی مالیاتی   [ +0 | -0 ]

نشست شنبه مورخ 1396/2/9 با سخنرانی جناب آقای حسن صیاد زمردی، رئیس محترم امور حسابرسی مالیاتی

نقش مالیات در بهبود فضای کسب و کار

در سومين نشست از سلسله نشست‌هاي "نقش ماليات در بهبود فضاي كسب و كار"، اصلاح نرخ‌ها و گسترش پايه‌هاي مالياتي، اصلاح مشوق‌هاي مالياتي، تسهيل فرآيندها، اجراي كامل نظام يكپارچه مالياتي و توسعه سيستم اطلاعات اقتصادي، مطرح گرديد.

صياد زمردي رييس امور حسابرسي مالياتي اداره كل امور مالياتي استان گيلان در نشست فوق با بيان اينكه «پرداخت مالیات» یکی از نماگرهای مورد توجه بانک جهانی است که توسط شاخصی با عنوان «سهولت انجام کسب و کار» اندازه‌گیری می‌شود و کشورها بر اساس آن رتبه‌بندی می‌گردند، اظهار كرد: بانک جهانی برای نماگر پرداخت مالیات، مولفه‌های نرخ و پایه مالیات، تعداد مالیات‌های پرداختی، معافیت‌های مالیاتی، زمان تشکیل پرونده و پرداخت‌های مالیاتی را تعریف کرده که هدف آنها تسهیل پرداخت مالیات است و از قانونگذاران می‌خواهد، قوانین و مقررات مالیاتی را در این مسیر اصلاح کنند، تا در نتیجه، بار اداری مالیاتی بر مودیان کاهش یافته، درآمد دولت تنظیم و فرار مالیاتی به حداقل و در بهترین حالت از میان برود. از این رو، قوانین و مقررات باید در جهت ساده کردن نظام مالیاتی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مودیان و دولت گام بردارند.

 

خلاصه سخنرانی

صورت جلسهنظرات

در روز 1396/2/6 ساعت 14:31:55, شاخه: General, چاپ, ایمیل