مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه‌ مورخ 1396/11/28 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی با سخنراني آقای دکتر سعید رحمت سمیعی رئیس محترم هیآت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال    [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌ مورخ 1396/11/28 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی با سخنراني آقای دکتر سعید رحمت سمیعی رئیس محترم هیآت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال

چای گیلان با 94 درصد کل تولید کشور و با تلاش دهها هزار نفر چایکار و دست اندرکاران در چایسازی و تجارت و همچنین ناوگان حمل و نقل که از آن ارتزاق می نماید، از اهمیت ویژه ای چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اگروتوریسم در آینده می‌تواند روزنه امیدی برای شکوفایی اقتصاد کشاورزی استان گیلان باشد. تولید سالانه 25000 تن چای خشک و با حدود 300 میلیارد تومان گردش مالی در مقایسه با 350 هزار میلیارد تومان گردش مالی چای خارجی جای تأمل و مطالعه بیشتر دارد.

صورتجلسهنظرات

در روز 1396/11/26 ساعت 10:55:02, شاخه: General, چاپ, ایمیل