مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه‌ مورخ 1396/10/23 مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي استان گيلان با سخنراني جناب آقای دکتر رضا آزادی، رئیس محترم پژوهشکده چای کشور   [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌ مورخ 1396/10/23 مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي استان گيلان با سخنراني جناب آقای دکتر رضا آزادی، رئیس محترم پژوهشکده چای کشور

در ارتباط با تکنولوژی کارخانجات با آن آشنا شدیم و  برای ورود آن نیز درخواست دادیم تا صنعت گران و کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری می کنند بتوانند آن را تولید کنند. چنین کارخانجات جدیدی با تکنولوژی روز تقریبا یک چهارم نیروی انسانی نسبت به کارخانه های عادی لازم دارند، بنابراین از هزینه های جاری آنها کاسته می شود. هم اکنون در حوزه تجاری سازی و قابلیت ترویج فعالیت می کنیم و تکنولوژی که بدنبالش هستیم حدود 800 میلیون تومان دستگاهایشان قیمت دارد، قابلیت آمدن را دارد و شرایطش هم مشخص است. در حال حاضر نیز در پژوهشکده چای به علت عدم شرایط، نمونه ای در حال ساخت نداریم.

صورتجلسه

 


نظرات

در روز 1396/10/20 ساعت 11:42:51, شاخه: General, چاپ, ایمیل