مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه‌ مورخ 96/9/25، با سخنراني آقایان سید محمد علوی ، سید مهدی ضیابری ، اسماعیل طلایی نماینده محترم شرکت نوآوران صنعت و بهمن برگزار گردید.   [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌ مورخ 96/9/25، با سخنراني آقایان سید محمد علوی ، سید مهدی  ضیابری ، اسماعیل طلایی نماینده محترم شرکت نوآوران صنعت و بهمن برگزار گردید.

با توجه به اهمیتی که مقوله ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان در توسعه استان دارند، موضوع نشست‌های نهاد بازار بررسی چالش‌های موجود در این مناطق می‌باشد. منطقه آزاد با تمامی عرصه‌های اقتصادی که در اختیار دارد و با تمام پیشرفت‌هایی که از حیث کارایی از گذشته تا به امروز داشته، نتوانسته اثربخشی مطلوبی در استان داشته باشد. منطقه ویژه اقتصادی آستارا نیز کماکان مانند خیلی از عرصه‌ها و مناطق ویژه اقتصادی کشور صرفا از جهت اینکه بتواند بار مسئولیت اقتصادی منطقه ویژه را بر دوش بکشد یک منطقه ویژه بندری شده است، اما از لحاظ اثربخشی و کارایی با مشکل مواجه می‌باشد. چراکه اساسا قرار نبود فقط یک منطقه ویژه بندری باشد. 

 

صورتجلسهنظرات

در روز 1396/9/22 ساعت 11:21:38, شاخه: General, چاپ, ایمیل