مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه جلسه سخنراني جناب آقاي دکتر همایون کاوه ، مدرس محترم دانشگاه و رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی گیلان مورخ1396/5/7   [ +0 | -0 ]

نشست شنبه جلسه سخنراني جناب آقاي دکتر همایون کاوه ، مدرس محترم دانشگاه و رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی گیلان  مورخ1396/5/7

استان گیلان دارای  جاذبه های گوناگون طبیعی، فرهنگی ،تاریخی و میراث معنوی و  تاریخ چند هزارساله در فرهنگ و هنر، می باشد امروزه  به دلیل پیشرفت تکنولوژی ، تغییر در سطح رفاه زندگی مردم و تغییر ذائقه و ورود خوراکی های خارجی و بیگانه و همچنین ماشینی شدن زندگی، محدودیت های زمانی و عدم امکان تهیه مواد اولیه بومی و غیره فرهنگ خوراکی های استان مورد بی توجهی و فراموشی قرار گرفته و منجر به از بین رفتن انگیزه تهیه و مصرف برخی از این گونه غذاهای بومی شده است.

صورتجلسهنظرات

در روز 1396/5/4 ساعت 13:18:36, شاخه: General, چاپ, ایمیل