مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه مورخ 96/3/27 جناب آقای فرزام صفت، مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان    [ +0 | -0 ]

نشست شنبه مورخ 96/3/27 جناب آقای فرزام صفت، مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان

بررسی ظرفیت های مناطق ویژه اقتصادی استان گیلان

اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی

ايفاي نقش اين مناطق و تسهيلات قانوني آنها در توسعه صادرات غيرنفتي، بعنوان يکي از جهت گيري هاي اساسي توسعه اقتصادي، با توجه به شرايط خاص کنوني کشور مي باشد. مناطق ويژه اقتصادي مي توانند با کاهش قيمت تمام شده و ايجاد مزيت رقابتي، فضاي مناسبي را براي کسب و کار بنگاه هاي توليدي ايجاد کرده و با جذب عوامل سرمايه در کنار يکديگر به عنوان يک سکوي صادراتي عمل نمايند.

صورتجلسهنظرات

در روز 1396/3/30 ساعت 11:30:30, شاخه: General, چاپ, ایمیل