نشست شنبه‌ مورخ 96/10/16 با سخنراني جناب آقاي دکتر شهرام آروین مدیرعامل محترم موسسه پزشکی تندرستی ساوان  

 

نوعی سازمان مراقبت مدیریت شده با پزشکی مراقبتی در بخش خصوصی با اهداف بهره مندی بهینه از پزشکی علمی نوین، پزشکی یکپارچه و پزشکی کل نگر، خدمات پزشکی در جهت ارتقای کیفیت و بهره وری (پیشگیری و درمان)، مدیریت و کاهش هزینه های پزشکی و درمانی، تسهیل دسترسی زمانی و مکانی به خدمات و بهره مندی از نظام ارجاع و سطح بندی خدمات می باشد.  دسترسی بهینه و بدون مرز به سلامت پایدار با ارائه خدمات بنیادی و پیشرفته سلامت و پزشکی در ابعاد مختلف (جسمی، روانی، اجتماعی و ...)

 

صورتجلسه

 

منبع:
پست شده توسط: تقی زاده
در روز 1396/10/13 ساعت 11:16:43 , شاخه: General