نشست شنبه مورخ 1396/8/13با سخنراني سرکار خانم محدثه جلالی، مسئول محترم بورس اوراق بانک تجارت استان گیلان  

بررسی اجمالی شرکت بورسی حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات: شرکتهای مبتنی بر فکر و ایده

مقدمه

بازار سرمایه بعنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تأمین مالی طرح های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تأمین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت ها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبارآنها را در جامعه ترقی می بخشد.

 

صورت جلسه


منبع:
پست شده توسط: تقی زاده
در روز 1396/8/10 ساعت 10:26:41 , شاخه: General