مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: نشست شنبه جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی مورخ 1396/12/5با سخنرانی جناب آقای دکتر سید محمد حسن واحدی واعظ، عضو محترم هیأت مدیره و معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان