مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: نشست شنبه‌ مورخ 1396/11/28 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی با سخنراني آقای دکتر سعید رحمت سمیعی رئیس محترم هیآت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال