مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: نشست شنبه‌ مورخ 1396/11/21 با سخنراني جناب آقاي مهندس سید احمدتقی شکرگذار، کارشناس مسئول محترم آزمایشگاه پژوهشکده چای کشور.