مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: نشست شنبه‌ مورخ 96/5/14 با سخنراني جناب آقاي کاپتیان رضا خوش اقبال، استاد و پژوهشگرمحترم حوزه های دریایی، بندری و بازرگانی