مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه‌ مورخ 1396/1/26 با سخنراني جناب آقاي عرفان ذبیحی مدرس دانشگاه و حسابرس رسمی   [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌ مورخ 1396/1/26 با سخنراني جناب آقاي عرفان ذبیحی مدرس دانشگاه و حسابرس رسمی

نقش مالیات در بهبود فضای کسب و کار از سلسله نشستهای ویژه موضوع مالیات

بررسی نظام مالیاتی کشور:

درآمدهای مالیاتی در ایران از 82.2 میلیارد ریال در سال 1350 به 239000 میلیارد ریال در سال 1387 و 870000 میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافته است. دلایل مهم روند افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای 1394 و 1395 کاهش درآمدهای نفتی، استقرار نظام جامع مالیاتی و افزایش کارآیی دستگاه وصول کننده مالیات بوده است. با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی نه تنها نتوانسته نقش قابل توجهی در تأمین منابع مالی داشته باشد بلکه به مرور هم از توان آن کاسته شده است. زیرا این نظام به سبب ناتوانی ها و کاستی های موجود نمی تواند، از ظرفیت های بالقوه مالیاتی استفاده کارآمد کند.

خلاصه متن سخنرانی

متن صورت جلسه

 نظرات

در روز 1396/1/23 ساعت 13:48:37, شاخه: General, چاپ, ایمیل